Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας Α.Ξανθού στο 10ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο | MEDLABNEWS.GR / IATRIKA NEA

Responsive Ad Slot

Slider

Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας Α.Ξανθού στο 10ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο


«Επενδύουμε στη ψυχική υγεία των παιδιών, ολοκληρώνουμε τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση»
 Η οικονομική και κοινωνική κρίση δημιουργεί , πέραν των δυσμενών επιπτώσεων στην εργασία και στο εισόδημα των ανθρώπων, αυξημένη ψυχοσωματική ευαλωτότητα και επηρεάζει πολύ αρνητικά τους δείκτες ψυχικής υγείας του πληθυσμού. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τον αυξημένο επιπολασμό της μείζονος κατάθλιψης και τα αυξημένα αιτήματα ψυχοκοινωνικής φροντίδας . Η ψυχική νόσος που συνήθως συνοδεύεται με  ανεργία, στιγματισμό, περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό,  συμβάλλει καταλυτικά στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. 
 Η παρέμβαση στον φαύλο – κύκλο  μεταξύ οικονομικής κρίσης , φτωχοποίησης και ψυχικής υγείας , αποτελεί κρίσιμη πολιτική προτεραιότητα για τη χώρα μας. Η προστασία των ατόμων υψηλού κινδύνου , η δραστική αντιμετώπιση των κοινωνικών προσδιοριστών της ψυχικής νόσου,  η προάσπιση του κοινωνικού κράτους και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας , είναι οι άξονες αυτής της παρέμβασης. Η επένδυση ειδικά στην Ψυχική Υγεία των παιδιών είναι επένδυση στην συνολική υγεία , συνοχή και ευημερία της κοινωνίας. 
 Βασικός μας στόχος είναι η αναθέρμανση του οράματος της Κοινοτικής και  Κοινωνικής Ψυχιατρικής , η εγκατάλειψη της Ασυλικής-Ιδρυματικής Ψυχιατρικής  και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα παρέχονται στην κοινότητα,  με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας και στην πρόληψη και με ταυτόχρονη αποδυνάμωση του ρόλου των ψυχιατρικών νοσοκομείων . 
 Υλοποιούμε , σε ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό περιβάλλον, ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο για την Ψυχική Υγεία με προτεραιότητα : 
1. Τη διοικητική μεταρρύθμιση του Συστήματος Ψυχικής Υγείας με έμφαση στην αποκέντρωση, τη δημοκρατική λειτουργία , τη δημόσια λογοδοσία και τον  κοινωνικό έλεγχο , τη συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους στα όργανα διοίκησης και το σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών των ψυχικά πασχόντων. 
2. Τη στοχευμένη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού  των υπαρχουσών δομών ψυχικής υγείας , με ψυχίατρους, παιδοψυχιάτρους και νοσηλευτικό προσωπικό . 
3. Τη συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών για την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και την ολιστική αντιμετώπιση όλων των πασχόντων που διαβιούν σε ασυλικά περιβάλλοντα . 
4. Την ανάπτυξη  νέων δημόσιων δομών κοινοτικής και πρωτοβάθμιας  φροντίδας ψυχικής υγείας , αλλά και τη δικτύωση τους με τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) , τις δομές  αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων και τις κοινωνικές υπηρεσίες , με στόχο την παροχή καθολικής , ισότιμης, δωρεάν ,  έγκαιρης και , κυρίως,  συντονισμένης  και αποτελεσματικής  φροντίδας  .    Με δεδομένο το έλλειμμα δομών και υπηρεσιών παιδοψυχιατρικής φροντίδας στη χώρα , προκύπτει η ανάγκη ειδικής μέριμνας  γι ‘ αυτόν τον τομέα . Η πρόβλεψη της συμμετοχής παιδοψυχιάτρων στις κινητές μονάδες , η μετονομασία των Ιατροπαιδαγωγικών κέντρων σε Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας  Παιδιών και Εφήβων , η ενίσχυση των δημόσιων δομών με επικουρικούς και μόνιμους παιδοψυχιάτρους , ο επανασχεδιασμός της τομεοποίησηςτων παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών  καθώς και η δρομολόγηση της λειτουργίας της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ασκληπιείου Βούλας , είναι σε αυτή την κατεύθυνση. 
5. Τον εξορθολογισμό στο χώρο της ειδικής αγωγής , με βάση τις προτάσεις της Ομάδας Εργασίας που συνέστησε το Υπουργείο Υγείας και με στόχο την υπογραφή συμβάσεων ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ και στους ειδικούς θεραπευτές , χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών . 
Στόχος μας είναι , υπερβαίνοντας σταδιακά τους περιορισμούς της λιτότηταςκαι σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τους επαγγελματίες στο χώρο της Ψυχικής Υγείας , να δρομολογήσουμε, με αξιόπιστους όρους την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης , που αποτελεί ένα πρόταγμα προσωπικής ελευθερίας , ανθρώπινης αξιοπρέπειας  , κοινωνικής αλληλεγγύης και κυρίως ισότητας .
0

Δεν υπάρχουν σχόλια

blogger
Copyright © 2015-2022 MEDLABNEWS.GR / IATRIKA NEA All Right Reserved. Τα κείμενα είναι προσφορά και πνευματική ιδιοκτησία του medlabnews.gr
Kάθε αναδημοσίευση θα πρέπει να αναφέρει την πηγή προέλευσης και τον συντάκτη. Aπαγορεύεται η εμπορική χρήση των κειμένων