728x90 AdSpace

Σήμερα

Πρόληψη

Διατροφή

Επιλογές

ΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΧΑΣΕΤΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΨTΕ ΤΟ E-MAIL ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ 

 ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. 

ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕ!

28/3/17

Εξώδικο Ι.Σ.Α. προς ΕΟΠΥΥ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 2010-2011-2012

Τρίτη, Μαρτίου 28, 2017


Σας κοινοποιούμε το εξώδικο που στέλνει σήμερα ο Ι.Σ.Α. προς τον ΕΟΠΥΥ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ταμείων που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ (έτη 2010-2011-2012)ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ  ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΚΛΗΣΗ
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - (Ι.Σ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Γεωργίου Πατούλη.

ΚΑΤΑ
Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αποστόλου Παύλου αρ. 12) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του.
Ως γνωρίζετε, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α'222) και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α'160) νομοθετήθηκε η εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους μέχρι το τέλος του 2014. Κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων, εκδόθηκαν οι αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 (ΦΕΚ Β'3396) και αρ. 2/76469/ΔΠΓΚ/29-9- 2014 (ΦΕΚ Β'2671) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Με βάσει τις ως άνω διατάξεις, ο ΕΟΠΥΥ κατόπιν αιτημάτων των ενταχθέντων σε αυτόν Φορέων (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, Ο.Ν., ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) έλαβε ειδική χρηματοδότηση από το ΓΛΚ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ετών 2010, 2011 και 2012). Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της αποπληρωμής ήταν η 31.12.2014, κατόπιν τα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν έως 31.12.2014 επεστράφησαν από τον ΕΟΠΥΥ εντός του 2015 στον Κρατικό Προϋπολογισμό λόγω λήξης του ειδικού αυτού προγράμματος αποπληρωμής.
Ακολούθως με το άρθρο 52 του Ν. 4430/2016 ορίστηκε ότι «ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30.4.2016 προς τα Φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ. β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. νοούνται εκείνες που αφορούν τα πριν τις 31.12.2012 έτη και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής, παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί».
Περαιτέρω, στην παρ. 4 του ως άνω άρθρου προβλεπόταν ότι «Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Οργανισμού που πραγματοποιείται από Φ.Κ.Α. των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 10 του Ν. 3918/2011, όπως ισχύει, διενεργείται το αργότερο έως 30.6.2017. Σε περίπτωση παράλειψης της εξόφλησης των ανωτέρω υποχρεώσεων
από τους Φ.Κ.Α. μέχρι την ως άνω ημερομηνία και επιστροφής των αδιάθετων υπολοίπων στο Γ.Λ.Κ., οι εναπομείνασες υποχρεώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Φ.Κ.Α.
Δυνάμει του ως άνω νομοθετικού πλαισίου έλαβε και πάλι χώρα η ειδική χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Πλην όμως, μέχρι και σήμερα, παρά τις συνεχείς οχλήσεις τόσο του ΙΣΑ όσο και πληθώρας ιατρών και λοιπών φορεών ΠΦΥ που ήσαν συμβεβλημένοι με τα ταμεία τα οποία εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ με το Ν. 3918/2011, το Ν.4075/2012 καθώς και το Ν.4093/2012, δεν έχει λάβει ακόμα χώρα η αποπληρωμή των οφειλομένων προς τους συμβεβλημένους πάροχους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των ετών 2010,2011 και 2012 για όλους τους ως άνω ενταχθέντες φορείς.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ επειδή, με τα δεδομένα αυτά, είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος ματαίωσης και της νέας αυτής νομοθετικής παρέμβασης ενόψει της ολιγωρίας σας να προβείτε άμεσα στην καταβολή των οφειλομέων με βάση τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 και των οικείων κανονιστικών αποφάσεων,
Επειδή, παραλείπετε υπαιτίως για δεύτερη φορά να καταβάλετε στους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία) την συμφωνηθείσα αμοιβή για ήδη πραγματοποιηθείσες ιατρικές πράξεις για τις οποίες νομότυπα έχουν υποβάλει όλα τα νόμιμα παραστατικά προς πληρωμή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής τους. Πρόκειται για χρήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί αλλά και πρωτίστως για ποσά τα οποία μάλιστα ουδόλως αμφισβητούνται από εσάς, με την ιδιότητά σας του καθολικού διαδόχου των ως άνω αναφερθέντων Ταμείων.
Επειδή, ιδιαίτερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σας έχει κατάστήσει γνωστή πολλάκις την αγανάκτηση του ιατρικού σώματος για την παράλειψη των δικών σας ενεργειών αναφορικά με την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών παλαιοτέρων ετών (2010, 2011, 2012).
Επειδή, η μη αποπληρωμή των ως άνω οφειλομένων οδηγεί συνειδητά πλέον, ενόψει και της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, σε οικονομική καταστροφή τους ιδιώτες ιατρούς και εργαστήρια.
Επειδή με την ως άνω συμπεριφορά σας, παραλείπετε νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια σε εκτέλεση νόμου, αλλά και προσβάλλετε βάναυσα την προσωπικότητα και το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης των παρόχων υπηρεσιών υγείας κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 57 επ. του Α.Κ. και των άρθρων 2 και 5παρ.1 του Συντάγματος, καθώς η μη καταβολή των νόμιμων αμοιβών σε αυτούς για τις αποδεδειγμένα παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες συνιστά σφοδρή υποτίμηση της αξίας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και αναμφισβήτητη μείωση της υπόστασής τους ως επιστημόνων ιατρών και πολιτών της χώρας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να καταβληθούν σε όλους τους ιδιώτες πάροχους υγείας τα ληξιπρόθεσμα οφειλόμενα ποσά των ετών 2010, 2011 και 2012, άμεσα, το ταχύτερο δυνατόν και πάντως εντός της προβλεπομένης από το νόμο προθεσμίας, δηλαδή έως την 30.6.2017.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αποστόλου Παύλου αρ. 12, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 28/3/2017
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Item Reviewed: Εξώδικο Ι.Σ.Α. προς ΕΟΠΥΥ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 2010-2011-2012 Rating: 5 Reviewed By: Alex Yiatzides